Tuesday, October 22, 2013


czarny-biały-czarnobiały

Tuesday, October 8, 2013


Anna Bajorek i Marcin Morawicki

+++=-
instalacja video
1:56 min.
2013 r.

Pročjsme tady – Art as agency, Nová galerie, Třeboň
 5. – 12. 10. 2013

Monday, October 7, 2013Nam się wydaje, że to my zjadamy miasto, a to miasto nas zjada. 
Dobrze sobie czasem pobłądzić w lesie.