Friday, May 18, 2012                   


solar eclipse - rozbłysk słoneczny
jest to złożony zespół zjawisk i procesów fizycznych wywołany nagłym wydzieleniem w atmosferze Słońca ogromnej ilości 
energii spowodowany przez proces anihilacji pola magnetycznego. Energia ta została wcześniej zakumulowana w polach 
magnetycznych obszarów aktywnych.

Tuesday, May 15, 2012


Dillon, Jazzanova i Digitalism. Video wywiady na T-Mobile Music już niedługo.

Wednesday, May 2, 2012