Thursday, October 27, 2011

Tuesday, October 18, 2011

Friday, October 14, 2011

Tuesday, September 13, 2011skype - łączy ludzi
skype - it brings people together

Monday, September 5, 2011czy ty gadasz przez telefon

Saturday, September 3, 2011


Thursday, September 1, 2011


Monday, August 15, 2011kosmetyk kupiony w rossmanie, po użyciu można poczytać luksus opis luksus produktu.
a product bought at the drugstore, after use, one can read the lux description of a lux product.


Thursday, August 4, 2011

Saturday, June 18, 2011

Sunday, March 27, 2011wiem, ze jelenie są modne, to co...ten jest przy Nowym Świecie
I know deers got 'a bit' of hype, so what. this one is by Nowy Świat, Waw

Thursday, January 27, 2011

Saturday, January 22, 2011


LASterine

Sunday, January 16, 2011