Friday, August 23, 2013nasz gorylowy reel
i nasza www:   http://www.miastogoryli.com


Thursday, August 22, 2013


ochota.tumblr.com

Multimedialny projekt internetowy wykonany w 2012 roku ze środków stypendium z budżetu MKDiN.
Ochota jest dzielnicą z silnym poczuciem historii, również wydarzeń wojennych. Na każdym kroku napotyka się miejsca pamięci. Projekt jest bardziej pracą o pamięci, która definiuje współczesny charakter tego miejsca.

Tuesday, August 13, 2013


To była długa droga z wieloma przystankami, grzebaniem w staroczeskich archiwach, kapielami w górskich basenach i karpiowych jeziorach, zwiedzaniem starych osad i nowech wiosek, wspinaniem się w góry i złażeniem w dół.

Sunday, August 4, 2013

wakacje... kto ich nie uwielbia?
przejechaliśmy polskie wybrzeze na rowerach, ze wschodu na zachód.